دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
درخشش دانشجوی مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در مسابقات آنلاین قهرمانی معلولین آسیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1401/4/5 | 


 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر مقام دوم مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی معلولین آسیا را به خود اختصاص داد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ابوالفضل کاظمیان اسکی دانشجوی دانشکده مهندسی پزشکی دانشگاه صنعتی امیرکبیر موفق به کسب مقام دوم مسابقات شطرنج آنلاین قهرمانی معلولین آسیا شد.
به گزارش روابط عمومی فدراسیون شطرنج، در پایان مسابقات آنلاین قهرمانی معلولین آسیا که با درخشش بازیکنان ایرانی همراه بود، در جدول آزاد آقایان؛ ابوالفضل کاظمیان اسکی نائب قهرمان و آرمین رحمت پور به مقام سوم دست یافت.
این موفقیت را به ایشان ودانشجویان و اساتید گرامی و خانواده مهندسی پزشکی تبریک میگوییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.454.11999.fa.html
برگشت به اصل مطلب