دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
کسب رتبه دوم دانشجوی دانشکده مهندسی پزشکی در مسابقات ارائه پایان‌نامه سه دقیقه‌ای

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/7/26 | 
 در هفتمین دوره مسابقات ملی پایاننامه سه دقیقه‌ای سرکار خانم مهندس مینا ملکی، دانش‌آموخته دانشکده مهندسی پزشکی حائز رتبه دوم این مسابقات شدند. 
این موفقیت را به ایشان، دانشجویان، اساتید گرامی و خانواده مهندسی پزشکی تبریک میگوییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.454.15360.fa.html
برگشت به اصل مطلب