دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
دکتر سجاد جعفری در بین پراستنادترین پژوهشگران دنیا

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/11 | 

 
بر اساس انتشار لیست نهایی پژوهشگران پراستناد دنیا در سال ۲۰۱۹، دکتر سجاد جعفری در بین پراستنادترین پژوهشگران برتر دنیا قرار گرفتند که توسط  شرکت کلاریویت آنالتیکز (ISI) هرساله به معرفی پراستنادترین پژوهشگران دنیا ( Highly Cited Researchers ) می‌پردازد.  خبر این موفقیت در خبرگزاری هایی چون مهر و سایت دانشگاه .. انتشاریافته.این موفقیت را به ایشان و خانواده مهندسی پزشکی تبریک می گوییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.1783.fa
برگشت به اصل مطلب