دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی بر پایه جوهرهای زیستی توسط یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/6/16 | 


یکی از دانش آموختگان دانشکده مهندسی پزشکی، علی مختارزاده اخیرا در مطالعات خود با استفاده از جوهر زیستی ترکیبی موفق به ارائه روشی برای ترمیم ضایعات غضروفی و استخوانی شدند.


خبر ارائه این روش در خبرگزاری هایی چون ایسنا ، فارسنیوز و سایت دانشگاه .. انتشاریافته. این موفقیت را به ایشان و خانواده مهندسی پزشکی تبریک می گوییم. 

نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.407.fa
برگشت به اصل مطلب