دانشکده مهندسی پزشکی- اخبار و رویدادها
کسب جایزه کامزتک (COMSTECH) در زمینه ریاضی توسط دکتر سجاد جعفری

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/7/5 | 
کسب جایزه کامزتک (COMSTECH) در زمینه ریاضی توسط دکتر سجاد جعفری
 
دکتر سجاد جعفری توانستند جایزه کامزتک (COMSTECH) در ریاضی در سال ۲۰۱۹ را کسب نمایند. این جایزه در زمینه های مختلف علوم از سال ۱۹۹۷ توسط سازمان همکاری های اسلامی هر دو سال یکبار به محققین برجسته اعطا می گردد. دکتر جعفری این جایزه را بطور مشترک با یک محقق مراکشی کسب نمودند.این موفقیت را به ایشان و خانواده مهندسی پزشکی تبریک می گوییم.
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.454.5218.fa
برگشت به اصل مطلب