دانشکده مهندسی پزشکی- کارهای پژوهشی محصول محور
کارهای پژوهشی محصول محور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | 

فیلم جلسه آشنایی با طرح های مسئله محور
قسمت ۱
 
فیلم جلسه آشنایی با طرح های مسئله محور
قسمت ۲

"محتوای علمی و فنی این صفحه توسط اقای مهندس شاهین شیرانی، خانم فاطمه صنعتی مهربانی ، اقای علی شریف رضویان و خانم مریم فتح طاهری تدوین میگردد."
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.4812.10513.fa
برگشت به اصل مطلب