دانشکده مهندسی پزشکی- آزمایشگاه ها
سایبرنتیک، عصبی-شناختی و حرکات

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/21 | 
معرفی آزمایشگاه:
 

 درآزمایشگاه سایبرنتیک، عصبی-شناختی و حرکات به بررسی عملکرد مغز و سیستم حسی-حرکتی انسان می پردازیم. عملکرد مغز شامل جنبه های بسیار پیچیده ای است که از دیدگاههای مختلفی مورد بررسی است. از جمله مواردی که در این آزمایشگاه مورد توجه محققین است، جنبه های مدلسازی ریاضی و محاسباتی در علوم شناختی، مدلسازی شیوه کنترل حرکات در انسان و همچنین علوم اعصاب محاسباتی است. قاعدتا بحث فرایند کنترل هدف گرا و خودسازمانده در سیستم های زیستی یا ماشین از طریق ارتباط، به بیان دیگر علم سایبرنتیک نیز از جمله مواردی است که در پروژه ها و مطالعاتی که در این آزمایشگاه انجام می شود، مورد توجه است. روشهای مختلف خطی، غیر خطی از جمله تئوری آشوب از ابزارهای  مورد استفاده در این آزمایشگاه جهت نیل به اهداف بیان شده است.

 

 
عناوین تحقیقات فعلی در آزمایشگاه  سایبرنتیک، عصبی-شناختی و حرکات:

  تحقیقات فعلی در مورد مدلسازی و کنترل حرکات دست، مدلسازی فرایند شناختی مانند توجه، مدلسازی تاثیر تحریک الکتریکی روی مغز، تحلیل رفلکس های نخاعی، ساخت دستگاه ثبت الکترومایوگرام، تحلیل داده های آن EEGو EMG، دستگاههای بیوفیدبک، بازی های کامپیوتری برای توانبخشی و موارد مشابه است.

زمینه های تحقیقاتی:
  • کنترل حرکات انسان و مدلسازی آن
  • مدلسازی شناختی
  • تجهیزات توانبخشی و رباتیک
  • ابزاردقیق و کنترل
 
 
 

 

 
در صورت علاقه به همکاری با این آزمایشگاه تحقیقاتی، می توانید با دکتر هاشمی گلپایگانی (m.r.hashemigaut.ac.ir)، دکتر توحیدخواه (towhidkhahaut.ac.ir)و یا دکتر احمدی پژوه (pajouhaut.ac.irتماس حاصل نمایید.

نماینده آقای دکتر توحیدخواه: خانم مهندس سلیمانی                09135611079
نماینده آقای دکتر هاشمی گلپایگانی: خانم مهندس حسینی         09183532269
نماینده آقای دکتر احمدی پژوه: خانم مهندس بابازاده               09188184281
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.483.9659.fa
برگشت به اصل مطلب