دانشکده مهندسی پزشکی- هیئت علمی
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


گروه بیوالکتریک


                                  مدیر گروه:جناب آقای دکترمحمد علی احمدی پژوهگروه بیومکانیک


                                  مدیر گروه:جناب آقای دکترمصطفی رستمی
 


گروه بیومتریال ومهندسی بافت


                         مدیر گروه:جناب آقای دکتر محمد معینی

                            
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.488.2056.fa
برگشت به اصل مطلب