دانشکده مهندسی پزشکی- هیئت علمی
هیئت علمی

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/9/6 | 


گروه بیوالکتریک


                                  مدیر گروه:جناب آقای دکترعلی فلاحگروه بیومکانیک


                                  مدیر گروه:جناب آقای دکترمصطفی رستمی
 


گروه بیومتریال ومهندسی بافت


                         مدیر گروه:سرکار خانم رعنا ایمانی

                            
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.488.2056.fa.html
برگشت به اصل مطلب