دانشکده مهندسی پزشکی- اطلاعیه‌ها
آدرس کانال اطلاع رسانی های آموزشی دانشکده مهندسی پزشکی در پیام رسان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1402/6/5 | 

http://ble.ir/edu_biomed
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.606.14886.fa.html
برگشت به اصل مطلب