دانشکده مهندسی پزشکی- اطلاعیه‌ها
رویه های تحصیلات تکمیلی و چگونگی انجام آنها  به صورت مجازی 

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/2/16 | 
قابل توجه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری دانشکده مهندسی پزشکی

رویه های مربوط به امور جاری تحصیلات تکمیلی دانشکده مهندسی پزشکی و چگونگی انجام آنها  به صورت مجازی 

 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.606.3618.fa
برگشت به اصل مطلب