دانشکده مهندسی پزشکی- اطلاعیه‌ها
تطبیق مدارک دانشجویان ارشد مهندسی پزشکی ورودی۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/4 | 
دانشجویان مهندسی پزشکی ورودی۹۹ لطفا برای تطبیق مدارک مطابق زمانهای مشخص شده در فایل ضمیمه اقدام نمایند.

                                             با تشکر آموزش کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی

ضمیمه
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.606.6383.fa
برگشت به اصل مطلب