دانشکده مهندسی پزشکی- اطلاعیه‌ها
اطلاعیه ۲ -تطبیق مدارک دانشجویان ارشد ورودی۹۹

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/10/6 | 
بنام خدا

پیرو اطلاعیه قبلی، با توجه به شرایط موجود اینگونه تصمیم گیری گردید که: از بین شماره دانشجویی های اعلام شده در اطلاعیه قبلی فعلا تا پایان دیماه فقط دانشجویان ساکن تهران جهت تطبیق مدارک مراجعه حضوری داشته باشند.
.از بهمن ماه به بعد جهت حضور دانشجویان شهرستانی متعاقبا اعلام خواهدشد.

                                                                                    آموزش کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.606.6391.fa
برگشت به اصل مطلب