دانشکده مهندسی پزشکی- اطلاعیه‌ها
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها


 
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی ۱۴۰۰
 
دانشجویان جهت تطبیق مدارک از روز دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱ الی دوشنبه ۱۴۰۰/۹/۱۵از ساعت ۸ الی ۱۴ به دفتر تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد) واقع در طبقه همکف دانشکده مهندسی پزشکی مراجعه نمایند. حضور در روزهای غیر از ایام ذکر شده قابل انجام نمی باشد و عدم حضور به منزله انصراف دانشجو می باشد.
 
آموزش کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی پزشکی
 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.606.9748.fa
برگشت به اصل مطلب