دانشکده مهندسی پزشکی- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
رساله کارشناسی ارشد مریم دین پژوه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1399/4/9 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.693.4207.fa
برگشت به اصل مطلب