دانشکده مهندسی پزشکی- تابلو اعلانات دفاعیه‌ها
رساله دکتری علیرضا رجب نژاد

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/7/19 | 
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find.php?item=2.693.9246.fa
برگشت به اصل مطلب