دانشکده مهندسی پزشکی- کارهای پژوهشی محصول محور
کارهای پژوهشی محصول محور

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/22 | فیلم جلسه آشنایی با طرح های مسئله محور
قسمت ۱
فیلم جلسه آشنایی با طرح های مسئله محور
قسمت ۲
پروژه‌های محصول محور


                          

روایت موفقیت‌ دانشجویان
 
روایت موفقیت‌های ملی
 
 
 
نقشه راه و مستندات 
 

"محتوای علمی و فنی این صفحه توسط اقای مهندس شاهین شیرانی، خانم فاطمه صنعتی مهربانی ، اقای علی شریف رضویان و خانم مریم فتح طاهری تدوین میگردد."
                          

گروه دانشجویی
علی شریف‌رضویان، فاطمه صنعتی،
مریم فتح‌طاهری، محمد‌حسین شاه‌محمدی،
لیرضا آقایی، ساجده سادات طباطبایی،
نگار صالحی،
احسان اوج‌فرد،‌
رمیتا فخرزاده، زینب آقا‌میرزا،
محمدصالح نجاری، محمد مهدی رضوان،
آیناز خداپرست، میثم فراحی،
صبا مدینه ای
مسئول شتابدهنده
مهندس مهران مهربان راد(بیوالکتریک بیومکانیک)
مهندس مهدی خلیلی (بیومتریال)
 
مشاورین فنی (دانشجویان دکتری)
مهندس شاهین شیرانی
مهندس شیرین پزشک پور
مهندس مجید قاسمی
 
مشاورین محصول
مهندس حسین بانکی
مهندس سبحان فلاح 
مشاورین هیئت علمی
دکتر سیدمهرداد ساویز
دکتر محمد معینی
دکتر ملیکه نبئی
 
مشاورین استاندارد تجهیزات
مهندس امین کاظمی
مهندس شهابی
 مصمم و با انگیزه در کنار پروژه شما هستیم
نشانی مطلب در وبگاه دانشکده مهندسی پزشکی:
http://aut.ac.ir/find-2.4812.14410.fa.html
برگشت به اصل مطلب